Συναινώ στην ανάρτηση της φωτογραφίας και του κειμένου μου στο φωτογραφικό αρχείο της Dulcinea Compania, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: Home | Rei Hiromi. Η εταιρία δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία για διαφημιστικούς ή άλλους κερδοσκοπικούς σκοπούς, παρά μόνο στη συλλογή για την προώθηση της καλλιτεχνικής έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, βάσει του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε. για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679, διατηρώ τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας και του κειμένου, καθώς και τη δυνατότητα να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεση οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας την εταιρία.